روز اول مدرسه چه کنیم و روز اول مهر چطور شروع کنیم

راهنمایی کامل قبل شروع مدرسه و روز اول مهر چه کنیم و چطور شروع کنیم در سایت نیوز 98

روز اول مدرسه چه کنیم

قبل از شروع مدرسه و اول مهر دانش اموزان و اولیا انها استرس روز اول مدرسه دارند که روز اول مهر چگونه شروع کنیم . در ادامه این پست راهنمایی در مورد روز اول مدرسه چه کنیم را مشاهده می فرمایید

روز اول مدرسه

دانش آموزان با این ذهنیت که چرا این موضوع درسی مهم است وارد کلاس نمی شوند شاید لازم باشد معلم به آن ها کمک کند تا اهمیت درس را درک کنند.هر چه زودتر این اتفاق بیافتد دانش آموزان زودتر آمادگی پیدا می کنند تا دقت و انرژی شان را صرف یادگیری موضوع درسی کنند.

 1.تنظیم و ارائه توقعات

آن چه که معلم به عنوان زمان مناسب برای مطالعه و تکالیف کلاس در نظر می گیرد ، اهمیت تحویل به موقع تکالیف ، انتظارات از رفتار کلاسی ، روشی که معلم می خواهد با دانش آموزان ارتباط برقرار کند و این که تا چه اندازه ارتباط بین دانش آموزان مطلوب است.همچنین نخستین روز فرصتی ایجاد می کند تا پی به انتظارات دانش آموزان معلم و کلاس ببریم.

2.درگیر کردن سریع دانش آموزان در کلاس

این کار به روش های مختلف صورت می گیرد: از آن ها بخواهیم خودشان را معرفی کنند. اجازه دهیم در باره ی موضوعی بی سر و صدا فکر کنند و بنوبسند.
به همه ی کلاس یا گروه کوچکی از آن ها اجازه ی بحث کردن و مذاکره بدهیم.به نظر می رسد که اجازه دادن به دانش آموزان از همان ابتدا برای این که بدانند آن ها اعضای فعالی خواهند شد ، روش خوبی خواهد بود.

 3 خود را هم قد کودکان کنید

 توصیه می‌شود والدین و اولیای مدرسه موقع صحبت کردن با کودکان خود را هم قد کودکان کنند تا آنها آسان‌تر ارتباط برقرار کنند بر این اساس بهتر است زانو بزنند دست‌های کودکان را بگیرند و با محبت به چشمان آنها نگاه کنند.

اضطراب کلاس اولی‌ها تا یک هفته ادامه دارد

چنانچه اولیای مدرسه شرایطی را فراهم کند که دانش‌آموزان روزهای اول را با شادی و سرود بگذرانند با محیط مدرسه بهتر آشنا شده و خاطره خوشی از آن خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است کودکی خیلی شاد باشد و برخی بگویند انگار از خانه فراری است توصیه می‌شود در هیچ حالتی کودکان را قضاوت نکنید و اجازه دهید آنها هیجان‌ها و تمایلات خود را آزادانه ابراز کنند والدین نیز می‌توانند با تهیه گل، کاغذهای رنگی و بادبادک کودکان را راهی مدرسه کنند.