متن زیبا برای روز آتش نشانی 96 + روز آتش نشانی چه روزی است 7 مهر

در تقویم کشور روز 7 مهرماه برای قدرانی از اتش نشانان به نام روز اتش نشانی نامگذاری شده است.

روز آتش نشانی چه روزی است 7 مهر + متن زیبا برای روز آتش نشانی

متن زیبا برای روز آتش نشانی 96

شغل اتش نشانی جز مشاغل بسیار سخت و خطرناک در دنیا است که هر لحظه امکان دارد اتش نشانان دچار حادثه و اسیب شدید شوند. در تقویم جهانی برای قدر دانی از اتش نشانان روزی به اسم روزی اتش نشانی ثبت شده البته تاریخ روز اتش نشانی در تقویم ایران با روزجهانی اتش نشانی تفاوت دارد. در ادامه این مطلب تاریخ متن زیبا برای روز آتش نشانی 96 همر اه با متن تبریک در مجله خبری اپ ناز می خوانید.

تاریخ روز اتش نشانی در ایران

در دوران جنگ و دفاع مقدس ارتش رژیم عراق با بمباران تاسیسات و پالایشگاهای نفتی ایران قصد اسیب زدن به اقتصاد نفتی ایران داشت.روز 7 مهر 1359 وقتی اتش نشانان ابادان در حال خاموش کردن آتش یکی پالاشگاها بود جنگندهای رژیم عراق شروع به بمباران این منطقه کردن که باعث شهادت بسیار از اتش نشانان شد.

ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور در سال 1379 طرح نامگذاری 7 مهرماه به روز آتش نشانی و ایمنی را پیشنهاد داد که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور تائید شد و هر سال در این تاریخ از زحمت اتش نشانان تقدیر می شود

اولین ایستگاه آتش نشانی در ایران

در شهر تبریز برج قدمی به نام یانقین وجود دارد با توجه اسناد این برج در سال 1221 برای عملیات اتش نشانی ساخته شده است که شب ها بر بالای این برج فردی به نگهبانی مشغول بود.

نگهبان یانقین برج به محض دیدن آتش یا آثاری از دود و آتش سوزی محل حریق را مشخص کرده واطفائیه چی ها را که در زیر برج به حال آماده باش بودند با به صدا درآوردن زنگ برنزی بزرگی که دربالای برج بود با خبر می کرد.

متن زیبا برای روز آتش نشانی 96

روز آتش نشانی چه روزی است 7 مهر + متن زیبا برای روز آتش نشانی

متن برای روز آتش نشانی

حیف نون می خواسته آتشنشان بشه توی آزمون استخدامی ازش می پرسند: اگر جنگل آتش بگیره و اون اطراف آب نباشه چه کار می کنی؟
میگه: هیچی تیمم می کنیم

متن برای روز آتش نشانی

آتشنشانان با حماسه آفرینی های خود در نبرد با شعله های خانمان سوز، جوانه های امید را از بستر خاکسترها می رویانند.
هفتم مهر ماه روز آتشنشان گرامی باد

متن زیبا برای روز آتش نشانی

آنقدر دل همه را سوزاندی که آتشنشانی از دستت شکایت کرده
روز آتشنشان مبارک

متن تبریک روز آتش نشانی

آتشنشانان با حماسه آفرینی های خود در نبرد با شعله های خانمان سوز، جوانه های امید را از بستر خاکسترها می رویانند.
هفتم مهر ماه روز آتشنشان گرامی باد