وحید مرادی کیست - علت اعدام وحید مرادی - زندگینامه وحید مرادی

 در این مقاله زندگی نامه و وحید مرادی کیست چرا اعدام شد قرار داده می شود

وحید مرادی کیست - علت اعدام وحید مرادی - زندگینامه وحید مرادی

وحید مرادی کیست 

وحید مرادی معرف به سلطان وحید مجرم سابقه داری که مناطق مختلف شهر تهران اقدام به زور گیری و ضرب و جرح می کرد و باعث مزاحمت های زیادی برای ساکنین مناطقه تهران پارس شده بود توسط ماموران نیرو انتظامی دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ درباره نحوه دستگیری وحید مرادی به خبرنگارن گفت: از شناسایی و دستگیری وحید مرادی یکی از زورگیران شرور در محدوده تهرانپارس ، وحید مرادی با شکایت شهروندان و در اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده شناسایی و بازداشت شد.

وحید مرادی کیست - علت اعدام وحید مرادی - زندگینامه وحید مرادی

و با شکایت شهروندان تهرانی ساکن محله‌های مختلف تهرانپارس به مأموران پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ مبنی بر فعالیت مجرمانه یک شرور زورگیر به نام وحید مرادی در این محله‌ها، اقدامات ماموران این یگان آغاز شد.

 با شناسایی محل‌های جرم خیز و اماکنی که امکان وحید مرادی حضور و تردد متهم در آن مناطق میرفت، مأموران پایگاه چهارم این یگان موفق به شناسایی وی شده و مشخص شد کهوحید مرادی به اتهام ایجاد اخلال در نظم عمومی و قدرت نمایی با سلاح سرد و زورگیری مدتی در زندان به سر برده ولی پس از ازادی نیز اقدام به خلافکاری های خود می کند.

وحید مرادی  پس از یک عملیات پاکسازی مناطق آلوده در محدوده تهرانپارس شناسایی و به اتهام حمل سلاح سرد و ایجاد ضرب و جرح و زورگیری از شهروندان بازداشت شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در پایان افزود: وحید مرادی در پایگاه چهارم پلیس امنیت به جرایم خود اعتراف کرده و پس از هماهنگی با مقام قضایی برای رسیدگی بیشتر به جرایمش راهی دادسرای ناحیه چهار رسالت شد.

وحید مرادی کیست - علت اعدام وحید مرادی - زندگینامه وحید مرادی