چرا عصر حاضر را عصر ارتباطات وفناوری اطلاعات نام گذاری کرده اند + جواب - دلیل نامگذاری عصر ارتباطات - تحقیق در مورد عصر ارتباطات

چرا عصر حاضر را عصر ارتباطات وفناوری اطلاعات نام گذاری کرده اند + جواب

چرا عصر حاضر را عصر ارتباطات وفناوری اطلاعات نام گذاری کرده اند + جواب

در این مقاله از سایت ابزار سایت مطلبی در مورد علت نامگذاری عصر جدید به عصر ارتباط چیست بررسی و قرار داده می شود. برای دیدن مطالب بیشتر به بخش دانستنی های بیشتر مراجعه کنید

ارتباطات، عنصر مهمی در این عصر به شمار می آید و لذا عصر امروز، به «عصر ارتباطات» نامگذاری شده است و ما در این نوشتار برآنیم که به این موضوع بپردازیم و نکاتی را در این زمینه ذکر نماییم.

واژه ارتباط که معادل Communicationانگلیسی است، در فارسی به صورت مصدری به معنای پیوند دادن و ربط دادن استعمال می شود. در این زمینه پژوهشگران علوم اجتماعی و متخصّصان علوم ارتباطات، تعاریفی را ذکر کرده اند که یکی از بهترین تعاریف، متعلق به چارلز کولی (جامعه شناس امریکایی) است.

کولی در کتاب خود به نام «سازمان اجتماعی»، ارتباط را چنین تعریف می کند: «ارتباط، ساز و کاری است که روابط انسانی بر اساس و به وسیله آن به وجود می آید و تمام مظاهر فکری و وسائل انتقال و حفظ آنها در مکان و زمان بر پایه آن توسعه پیدا می کند.

ارتباط، حالات چهره و رفتارها و حرکات و طنین صداها و کلمات و نوشته ها و چاپ و راه آهن و تلگراف و تلفن و تمام وسایلی را که اخیرا در راه غلبه بر مکان و زمان ساخته شده اند، همه را، در برمی گیرد».در این تعریف، چند عنصر وجود دارد که با تحلیل آنها، اهمیت پدیده ارتباط و نقش وسایل ارتباطی روشن می شود، بدین ترتیب:

الف) ارتباط، مبنای اساسی روابط انسانی به شمار می آید.

ب) روابط انسانی به وسیله ارتباط، عملاً برقرار می شود.

ج) وسیله انتقال است که محتوای روابط انسانی و اطلاعات را از شخصی به شخص دیگر یا از گروهی به گروه دیگر منتقل می کند.ارتباط به صورت مفرد (Communication)شامل چگونگی انتقال یک مطلب به یک فرد است ؛ اما کلمه ارتباطات به صورت جمع (Communications)به وسایل و روش های ارتباطی اطلاق می شود.

از این رو، کلیه روابط و مناسبات و مُفاهمه هایی که از طریق روزنامه، تلویزیون، رادیو، اینترنت، کتاب، پوستر، سخنرانی، کاسِت های صوتی و... برقرار می شوند، از انواع ارتباطات به شمار می آیند.(3) در واقع، هر انتقال پیامی، یک ارتباط محسوب می شود.

منبع / hawzah.net